TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
 
   
   
 
TÜYB 60cm x 80cm / 2015 - Ş.ŞEYİHOĞLU
 
 
 Vezir-i Azam Mahmut Paşa
 
 

Mahmut Paşanın gelişinin ertesi günü Padişah Hazretleri de Trabzon’a gelerek şehrin önün­de ordugâh yaptı. Thomas Kitavulinos’u elçi olarak şehre göndererek, Mahmut Paşa’ya edilen vaad gereğince sözleşme yapılmasını teklif eyledi. Bunun üzerine memleketin ileri gelenlerin­den seçtikleri kişilerin yanlarına itimatnameler vererek Padişahın otağına göndererek, onların eliyle bir çok hediyeler takdim ettiler.
Bunlar Otağı Hümayuna geldikleri zaman Padişahın huzuruna kabul edilerek tazimlerini sun­duktan sonra sözleşmeyi yaparak ve gelenek üzere yemin ile de perçinleyerek şehri padişaha teslim ettiler. Şehrin teslim alınmasına memur olan Mahmut Paşa ordusuyla şehre girdiği zaman Trabzon hükümdarı şehri terkederek ailesi ve tebaasıyle Ordugâh-ı Hümayuna geldi. Padişah Hazretleri kendisini huzuruna kabul edip hakkında şefkat gösterdi ve kendine ve ailesine hediyeler verdi.

Trabzon Armağanı 550. Yılında Fetih ve Fatih - İsmail HACIFETTAHOĞLU Atlas Yayıncılık Ankara Temmuz 2012 - sayfa 195/196

 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...