TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
   
 
TÜYB 70cm x 140cm / 2015 Ş.ŞEYİHOĞLU
 
    Trabzon’un Fethi, (1461)
 
   
…1461 yılının ilkbaharında 100 – 150 arasında tahmin olunan gemiden hususi bir donanma hazırlatan Fatih Sultan Mehmet, Kasım ve Yakup Beylerin idaresinde olmak üzere en kıymetli askerlerini gemilere bindirdi.

…Padişah Sinop’ta iken İstanbul’daki donanmanın hareket etmesini emreyledi.
…Donanma daha evvel şehrin önüne gelmiş ve demirlemiş hatta karaya asker çıkarmıştı. (Gürkan: 1994:32-33)

...Kritovulos, Fatihin gazaplanarak, aleyhinde teşebbüs olunan bu tertiplerin önünü almak maksadıyla, Trabzon üzerine sefer açmaya karar vermesini ve hazırlıklarını ise şöyle anlatıyor: “Kış içinde ön tedbirler alındığı gibi, bahar mevsimi başında dahi donanmanın
sefer donanımını tamamlandı. Makineleri ve savaş âletleri ve diğer mühimmatı taşıyan yük gemileri ayrı olduğu halde elli çifte kürekli ve zırhlı savaş gemisinin adeti üç yüze varıyordu. Bunların içerisinde dahi çok sayıda siper, zerre, mızrak, makine sur yıkmak
için alât yerleştirip, savaş bilgileri yerinde, kuvvetli vücutlu ve tecrübeli kişiler bindirilmişti. Padişah Hazretleri, Gelibolu Valisi Kâzım Bey ile denizde tecrübeli ve geniş bilgisi olan Yakup Bey’i deniz kuvvetleri komutanı tayin etti, Mükemmel surette donatılmış ve silahlandırılmış’ olan Osmanlı donanması yelkenleri açarak İstanbul Boğazından Karadeniz’e doğru hareket etmiş ve birbirleriyle yarışan askerlerin neşe ve alkışları arasında ilerlemeye başlamıştı. ( Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları)
 
 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...