TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
   
 
TÜYB 120cm x 180cm / 2012 Ş.ŞEYİHOĞLU
 
    Trabzonlu Kadınlar ve Musiki
 
 
“Trabzon’un fethinden sonra şehir merkezinin Türkleştirilmesi amacıyla Osmanlı iskân politikaları çerçevesinde Anadolu’nun başta Konya, Karaman, Amasya, Manisa bölgeleri olmak üzere çeşitli yerlerinden ve Balkanlardan önemli bir Türkmen nüfusu yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Osmanlı açısından stratejik bir yer olarak görülen Trabzon’a devlet teşkilatı hemen kurulmuş, şehir tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi küçük İstanbul olma özelliğini sürdürmüştür. Aynı şekilde bu dönemde İstanbul’da egemen olan musiki anlayışının Trabzon’da da takip edildiğini söylemek mümkündür. Nitekim musiki ile ilgisi olduğu bilinen padişahlardan biri olan Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına geçtiği zamana dek Trabzon’da valilik yapmıştır ve ömrünün en uzun zamanını burada geçirmiştir. Oğlu Süleyman ise çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Ancak, Süleyman’ın Trabzon’da kaldığı süre içerisinde bir musiki eğitimi alıp almadığı bilinmemektedir. Günümüzdeki Gülbahar Hatun Camii’nin geçmişte var olan yapısıyla Trabzon’da önemli bir külliye olduğu düşünüldüğünde, pekâlâ musiki eğitiminin bu dönemden itibaren var olduğu sonucu ortaya çıkar ki, bu ihtimal göz ardı edilmeden
tarihi Kaynaklarda araştırılması gereken bir husustur (Akat:2012).
 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...