TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
 
   
   
   
 
TÜYB 100cm x 140cm / 2013 - Ş.ŞEYİHOĞLU
 
 
Trabzon Valisi İskender Paşa
 
 
... Trabzon, Karadeniz sahilindeki stratejik konumu nedeniyle Osmanlı coğrafyasında önemli bir yer tutmaktadır. Sahip olduğu liman ile XVI. yüzyılda Tebriz – Erzurum - Trabzon ticaret yolunun durağı olan kent, Osmanlı ticarî hayatının önemli merkezlerinden birisidir1. Şehzade şehri olan Trabzon’da uzun süre görev yapan valilerden biri olan İskender Paşa, şehrin kültürel ve ticarî dokusuna uygun olarak cami, medrese, hamam, büyük bir han ve çeşmeler bina ettirmiştir. Kurduğu vakfın hayratı cami ve medreseden ibaret olup evkafını ise hamam, han, birtakım bahçeler ve mahzenler oluşturmuştur. Kılıç:2008: 9
… İskender Paşa, Kastamonu Ayanı Mustafa Bey’in oğlu olup Yavuz Sultan Selim döneminde Trabzon Sancak Beyi’dir. Trabzon Valiliği’ne muhtelif dönemlerde dört kez atanmış, toplam on iki yıl valilik yapmıştır. Valilik süresi Osmanlı Devleti’nin bürokratik geleneği içerisinde hayli uzun bir zamanı ihtiva etmektedir. İskender Paşa’nın, Trabzon Valiliği ile ilgili dikkate değer diğer bir husus da Trabzon Sancakbeyi Yavuz Sultan Selim’in Nisan 1512’de Osmanlı Padişahı olmasından sonra Trabzon’a atanan ilk Sancak Beyleri’nden olmasıdır. İskender Paşa’nın Trabzon’daki ilk valiliği 1512 – 1513 yılları arasında olup kısa bir süre devam etmiştir. Paşa’nın bu dönemde Şah Kulu isyanı ile uğraştığı görülmektedir. Şah Kulu’nun Amasya’yı ele geçirmesi üzerine buraya yardıma gelerek şehrin kurtarılmasını sağlamıştır.
Kanunî Sultan Süleyman’ın tahta geçmesi ile İskender Paşa’nın 1520’de Sivas Valiliği’ne atandığı görülmektedir. Ancak Sivas Valiliği kısa sürdü ve kendi yerine atanan Lala Sinan Paşa, Sivas Valiliği’ne, İskender Paşa ise üçüncü defa Trabzon Valiliği’ne atandı. Kısa süreli bu vâliliğinde imar faaliyetlerini devam ettirdi. İskender Paşa iki yıl süren üçüncü valiliğinde dönemin Hoca Halil Mahallesi’nde ikinci çeşmesini yaptırdı. Kılıç:2008: 10
Osmanlı Orduları’nın Macaristan’a yöneldiği 1526’da Sivas Valiliği’nden dördüncü defa Trabzon Valiliği’ne atanan İskender Paşa, 1533’deki vefatına kadar bu görevini sürdürdü. Macaristan Seferi’ni uygun bir zemin olarak gören Celâlîler, Kalender Şah’ın önderliğinde ayaklandılar. Vezir-i Azam İbrahim Paşa ayaklanmayı bastırmak için harekete geçince İskender Paşa da Temmuz 1527’de Sivas’a hareket etti. Ayaklanmanın bastırılmasını müteakip 1528’de Trabzon’a döndü. Şebinkarahisar’da çıkan Bozoklu Celal Ayaklanması’nın bastırılmasında da önemli bir rol oynadı. 1529’da ise kendi adını taşıyan cami ile medreseyi yaptırdı. 1533’de vefat eden İskender Paşa, Trabzon’da medfun olan ilk validir. Kısa ifadelerle yazılan mezar taşından vezir payesi aldığı anlaşılmaktadır. Valilerin vezir rütbesi almaları Kanunî döneminde yaygınlaştığından İskender Paşa’nın bu unvanı alan ilk valilerden olduğu ifade edilebilir. Kabri, yaptırdığı İskender Paşa Camii’nin haziresinde bulunmaktadır .
Kılıç:2008: 11
 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...