TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
  Zağnos Paşa 1461 TRABZON
   
 
   
 
TÜYB 80cm x 100cm / 2017 - Ş.ŞEYİHOĞLU
 
 
Zağanos Paşa
 
 
... Trabzon’un fethi için kuşatma nizâmı şöyle idi:
1. Hızîr Bey, Sarıca Paşa; Ayasofya-KabakMeydâm-Hızîbey- Gülbahâr Hâtûn Mahalleleri’nden
2. Zağnos Mehmed Paşa; Erdoğdu (Tekfur Çayırı) ve Zağnos’tan
3. Sadrâzâm Mahmûd Paşa; Değirmendere’den,
4. Kâsım (Kâzım) ve Yâkub Beyler; Denizden,
5. Fâtih Sultân Mehmed Hân; Boztepe ve Yenicuma’dan,
Albayrak: 2010: 35


... Trabzon, Zağanos Paşa’nın doğduğu bir şehir olduğu için bu fetihte bulunmak isteyeceğini düşünen Fâtih, O’nu tekrar merkeze çağırdı. Sefer için bir Divan toplantısı yapıldı. Mısıroğlu: 2006: 127

... Zağanos Paşa, Fâtih’ten takriben bir ay önce emrindeki donanmayla Trabzon önlerine gelmişti. Trabzon’un batı yakasından hududu küçüle küçüle o anda Ayafokas (Akçakale) denilen bir noktadan başlamaktaydı. Burası Zağanos Paşa’nın doğduğu yer olan Polathâne’nin on kilometre kadar batısında müstahkem bir kaleydi Aynı zamanda küçücük bir limanı vardı. Zağanos Paşa gençliğinde Rum balıkçılarla Yunus balığı avlarken burada çok bulunmuştu. Bu sebeple mıntıkayı iyice tanıyordu. Bir kısım askerleriyle bu noktada karaya çıkmadan önce kaleyi top ateşine tuttu. Kalede bir avuç Rum muhafız kuvveti mevcuddu. Burasını zabdetmek kolay olmuştu.
Mısıroğlu: 2006: 133
Kendisi batı istikametinde ilerlerken donanmaya da denizden kendisini takip etmesi tâlimatını verdi. Sahilden doğu istikametine doğru ilerleyerek Polathane’ye geldi. Buradaki cüz’î mukavemeti de kolaylıkla bertaraf eden Zağanos Paşa, Galinos mahallesindeki eski evini, okuduğu Rum mektebini ziyâret ettikten sonra komşulardan soruşturarak artık vefât etmiş bulunan anne ve babasının mezarlarını buldu. Onların mezarı başında bir Yasin-i Şerif okuduktan sonra batı istikametinde hareketine devam ederek bir gün sonra Trabzon surlarının batı yakasına ulaştı. Trabzon, aynen İstanbul misâlinde olduğu gibi artık kale içine hapsedilmiş oluyordu.
Zağanos Paşa, bir taraftan deniz cihetinden surları top ateşine tutmuş, diğer taraftan da kaleyi batı cihetinden kuşatmıştı. Atılan güllelerle yıkılan kale Rumlar tarafından süratle ‘tamir oluyor ve kuşatma uzuyordu. Mısıroğlu: 2006: 134
 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...