TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
   
 
TÜYB 120cm x 180cm / 2010 Ş.ŞEYİHOĞLU
 
    Trabzon’un Fethi, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’a Girişi (1461)
 
   
…Mahmut Paşa Yeniçerilerle sur kapısından girdi, kaleyi ve burçları işgal etti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet şehre girerek mühim yerleri, müdafaa tesislerini ve mabetleri gözden geçirdi. Sonra kaleye ve saraya çıktı. İlk iş olarak kaledeki Meryem Ana Kilisesini Fatih Camiine çevirdi ki sonradan buranın adı Ortahisar Camii olmuştur. Senöjen kilisesini de camiye çevirerek ilk Cuma namazını orada kıldı ve adına hutbe okuttu ”. (Gürkan: 1994:33)

...Trabzon kuşatması kırk gün sürdü. En şiddetli savaşlar Zağnos Köprüsü civarında oldu. Sadrâzâm Mahmut Paşa, yanında bulunan Rumca kâtibi Thomos Katavolinos’u İmparator Devid’e göndererek “kayıtsız şartsız teslim olmasını, yoksa cenk yasası uygulanacağını”
bildirdi. David hiçbir ümîdin kalmadığını görünce, Osmanlı Ordusunda rehin olarak bulunan Sâre Hâtûn’a başvurarak affedilmeleri için Padişah katında tavassutta bulunması rica etti. Sâre Hatun, daha önce Padişahın kendisini vermiş olduğu cevabı unutmamış
olmakla beraber, son bir defa daha İmparatoru kurtarmak istedi ve Padişah’a; askerlerin kıtlıktan müteessir olduklarını, Trabzon’un alınmasından vazgeçilmesini ricâ etti. Hatta daha da ileri giderek: Oğul bu kaleyi bana bağışla ki bize mütealliktir.” dedi/86) Padişah
Fatih Sultan Mehmet, bu ricalar karşısında suratını asmış, cevap bile vermemiştir. Trabzon Kalesi’ni savunmaktan bir netice elde edemeyeceğini ve durumun daha da kötüleşeceğini anlayan David Komnen, Mahmut Paşa’nın akrabasından olan imparatorun
teyzesinin oğlu, başmabeyincisi Gorgos Amirutzes vasıtasıyla, Mahmut Paşa ile anlaşarak şehri ve kaleyi teslime karar verdi. Padişah adına Vezir-i Azam Mahmut Paşa yapılan teklifi kabul etti. Bir yandan bu görüşmeler yapılırken, öte yandan da çetin vuruşmalar
sürüp gidiyordu. Türk Bayrağının Zağnos burcuna dikildiği anda, Trabzon Devletinin de teslim olduğu haberi Fatih’e ulaşmıştı.
Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları
 
 
   


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...