TRABZON TARİHİ RESİMLENİYOR
“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
   
 
TÜYB 120cm x 180cm / 2010 Ş.ŞEYİHOĞLU
 
    Trabzon’un Fethi, Osmanlı Ordusu Zağnos Surlarında (1461)
 
   
Mihailoviç’in aktardığına göre; “…Sultan Trabzon’u kuşattı aynı zamanda sultanın büyüklü küçüklü yüz elliye varan gemileri Karadeniz’den gelip büyük silahlarla denizden Trabzon’u kuşattılar. Sultan altı hafta boyunca büyük zayiata katlanıp şehri almaya muvaffak oldu. Trabzon İmparatoru Sultana Teslim olmak zorunda kaldı”.
(T.C.Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006)

“….Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade de seferin başlangıcında yüz kadar Osmanlı donanmasının Mahmut Paşa tarafından hazırlanarak Sinop’a gönderilmişti, Tursun Beyde seferde Osmanlı donanmasının bulunduğunu hatta Osmanlı ordusu kentin önlerine gelmeden evvel donanmanın kuşatmayı başlatmış olup kaledekilerle savaşıldığını bildirmekte…”.
(T.C.Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,2006)

“…Gelibolu valisi Kazım Beğ ile Yakup Beğ komutasındaki donanma Mahmut Paşadan bir ay önce Trabzon önlerine gelerek şehri ve kaleyi denizden çevirip top muharebesi yapıyordu. Sarp dağları aşarak ağır silahlarla kara ordusunun Trabzon’a ulaşması beklenmiyordu. Fakat İmparator, ağır toplarla, mancınıklarla donatılmış Osmanlı ordusunu karşısında görünce şaşırmıştı…”.
(Hacıfettahoğlu, Bal: 1994:23)

….Fatih gelmeden önce Mahmut paşa şehri kuşattı, İmparatora Sultan namına elçi ve mektup göndererek şehri teslim ettiği takdirde kendisine bir tımar verileceği bildirildi. Buna karşın David kızını padişahın almasını ve Trabzon’un kendisine bırakılmasını teklif ediyordu. Fatih buna ve kraliçenin Gürcü damadına kaçmasına çok kızdı ve şehri hücumla almaya karar verdi. 28 gün süren muhasaradan sonra nihayet İmparator adamlarını otağı hümayuna gönderip şartlarını kabul etti”.
(Turan: 1994:40)
 
 


 
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz...