suluboya /Watercolor
Sanat doğada gizlidir;Onu oradan çıkarabilecekler,ona sahip olurlar.
Albrecht Dürer
 
      Suluboya; suyla inceltilerek kâğıt üzerine tatbik edilen bir boya türüdür. Bilinen en eski boya tekniklerinden birisidir. MÖ 2000 yıllarında Mısır Resminde ilk uygulamaları görülür. Ortaçağ kitap reminde ve doğu kültürlerde de bu teknikle çalışılan resimler ( minyatürler ) bilinmektedir.
     15 yy da Avrupa da ilk örnekleri görülmeye başlar. A.Dürer, ilk suluboya manzara çalışmalarıyla dikkati çeker. Saray ressamları da bu tekniğe ilgi duymuşlardır. Ancak suluboya genellikle çalışılacak olan bir eserin renk ve eskiz araştırmalarında düşünülmekteydi…
     Suluboya, bağımsız bir teknik olarak 19yy da İngiltere de ortaya cıkmış ve gelişmiştir. Hızlı çalışmaya imkân veren bu teknik az ve hafif malzemesiyle Kolay taşınabilirliğiyle zengin gezginlerle seyahate çıkan ressamların tercih ettikleri boya türü olmuştur. Gezilen ilginç coğrafyalar, kültürler, olaylar bu teknikle bir anlamda fotoğraflanırcasına hızlı bir şekilde görüntüleniyordu. Seyahat bitiminde de önce İngiltere daha sonra Avrupa’nın belli başlı kentlerinde bu resimler sergileniyordu…
     Suluboyaya karıştırılan su miktarı aynı zamanda rengin açık ya da koyu olmasını belirler. Şeffaf bir özellik taşır. Kâğıdın beyazlığı renkleri canlı gösterir. Üst üste fazla renk uygulamakla koyu tonlar elde etmekle birlikte mat bir etki oluşturur. Bu teknikte boyanın kaliteli olması kadar kâğıtta önemlidir. Beyaz renk kullanılmaz ( kâğıdın beyazlığından faydalanılır.) Çalışma esnasında tercih edilecek birçok yöntem vardır Islak kâğıda boyama, renkleri açıktan koyuya ya da koyudan açığa doğru boyama, basit öğelerden başlayarak boyama, aktif öğelerden başlayarak boyama vs. gibi. Açık renkten koyu renklere doğru çalışmak daha güvenlidir. Tabiî ki suluboya çalışanların kendilerine uygun, tercih ettikleri veya geliştirdikleri özgün yöntemlerde vardır.
     Suluboyanın rastlantısal akıcılığı ve lekesel etkileri oldukça hoş izlenim verir. Kaliteli suluboyada sadece Arap zamkı ve renk pigmentleri yer alır. Zamk su ile çözülünce renge hem açıklık, parlaklık hem de hafif cila etkisi kazandırır. Günümüz boyalarında karışım malzemeleri bu kadar sade olamamaktadır. Olanlar da oldukça pahalıdır. Suluboya tekniği sanat çevresinde yağlıboya kadar popüler olamamıştır. Günümüzde en yoğun olarak eğitim kurumlarında kullanılmaktadır.
   
   
     
   
  
 
Suluboya Yağlıboya Rölyef Etkinlik
Bu sitede yer alan eserlerin hiç biri ( tamamen yada kısmen) sanatçısından izinsiz
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz...